Handikap skilt i græs - Photo by Yomex Owo on Unsplash

5 gode råd til tilgængelighed

Offentlige institutioner er underlagt lovgivning om at deres hjemmesider skal være tilgængelige. Dette er ikke et krav til private virksomheder, men derfor kan det stadig være en god ide at tænke over det. Her kommer 5 gode råd til at komme igang!

  1. Sæt dine overskrifter korrekt op. Først H1, så H2 derefter H3 og så videre. Dette er særlig vigtig hvis teksten bliver læst højt, hvis læseren f.eks. er ordblind.
  2. Lav gode linkhenvisninger der giver mening. Du må aldrig lave link som ‘Læs mere her’. Lav i stedet links som i punkt 4, hvor man kan læse hvor linket fører hen i selve link teksten. Dette er både for at det giver mening hvis det bliver læst højt, da man så får en række af links, og hvis teksten er ‘Læs mere’ på alle ens links, så er det umulige at skille ad.
  3. Tænk over dine farver! De farver du bruger skal være forskellige nok, til at man kan læse teksten uanset om man er farveblind, svagtseene eller andet. Af samme grund bør man ikke have tekst henover billeder, hvis der ikke er en særlig baggrund til billederne.
  4. Brug det gratis plugin ‘Funkify‘ til Google Chrome. Det gør det muligt at se hvordan ens hjemmeside ser ud og fungere, hvis man f.eks. er ordblind, farveblind, svagtsene eller har rystelser på hånden.
  5. Husk også at gøre evt. dokumenter på din hjemmeside tilgængelige efter samme præncipper!

Hvis du har brug for god råd eller hjælp, så kontakt GreenSEO. Vi laver bæredygtig online marketing.

Marketing begreber og deres forklaring

Der er en masse marketing begreber og
forkortelser når man arbejder med online marketing. Flere af dem kan være så godt som umulige at forstår, hvis man ikke har arbejder med dem i forvejen, så her kommer en guide til de mest brugte.
Listen over marketing begreber er i alfabetisk orden, ikke rangeret efter popularitet

AdWords

Adwords er Googles løsning for betaling for at have annoncer øverst i søgeresultaterne.

CMS

CMS står for Content Magement System (CMS), og det er den software, som bruges til at designe hjemmesider i. Det er ligeledes gennem en hjemmesides CMS at man redigere, vedligeholder og kontrollere hjemmesiden. Der findes mange forskellige systemer, nogle koster penge og andre er gratis. Den mest populære er WordPress, der er gratis, men der er også Drupal, Sitecore, Umbraco og mange andre.

CPC

Cost per click (CPC) er lidt ligesom Pay-Per-Click (PPC) der vil blive forklaret senere.
Det er prisen, som du skal betale for et klik på din annonce. Med annonce indlæg foregå det sådan, at den der betaler mest for per klik, bliver vist for forbrugeren, og CPC er altså den maximale pris, du er villig til at betale for et klik. Om din annonce bliver vist, afhænger altså af om der er nogen der vil betale mere for det.

CPO

CPO står for Cost per Order og det er det, som det koster at få en order. Det er altså det skal regnes med, så man kigger på hvad det koster en at sælge en order.

CRO

Conversion Rate Optimization (CRP), på dansk konverteringsraten optimering. Det handler om hvor mange af de besøg, du får på din hjemmeside, der giver et salg. CRO er så optimering af kunderejsen, så flere besøg føre til salg

CTA

CTA står for Call to action og hænger meget sammen med CRO. Det er det der skal få kunden til at gøre det, som du ønsker de går, f.eks. købe dine vare, læse dit opslag, tilmelde sig dit nyhedsbrev.

CTR

CTR er en forkortelse af Click Through Rate. På dansk hedder det klikrate. Det beskriver hvor mange af brugerne der klikker på et link. Det kan altså bruges til at sige noget om hvor mange procent af dem, der har set en annonce, der klikkede på linket.

Keyword

Keyword er det man kalder de ord, som brugerne søger efter. Det er relevant, når man skal finde ud af, hvilke ord man skal bruge på sin hjemmeside.

Linkbuilding

Linkbuilding er en del af SEO. Det handler om at øge trafikken på din hjemmeside med en kompilation af links internet på din side og fra andre hjemmesider.

Meta beskrivelse

Meta beskrivelse er en beskrivelse af en bestemt hjemmeside eller underside på en hjemmeside. Det det den beskrivelse der står på søgeresultaterne på de forskellige søgemaskiner, f.eks. Google. Den har to formål. Det primære er at give brugen lyst til at trykke sig ind på din hjemmeside. Det andet formål at hjælpe din hjemmeside til at blive fundet på de helt ringe keywords (søgeord).

PPC

Pay-Per-Click (PPC) er det samme som Cost per click (CPC) der er blevet forklaret tidligere. Det fungere ved at du kun betaler for de klik, som din annonce får, og ikke bare for fremvisningen af annoncen. Et eksempel på et sted, hvor man kan lave PPC er Google AdWords.

ROI

ROI står for Return On Invenstment, og det handler om hvad man får af værdi i forhold til hvor mange penge man har kastet i f.eks. et annonce projekt.

SEM

Search Engine Marketing (SEM). Det er altså alt det man kan gøre for at lave marketing på søgemaskiner. Det er delt i to. På den ene side SEO, og på den anden side AdWords og PPC.

SEO

SEO står for Search Engine Optimization eller på dansk søgemaskineoptimering. Det er altså alt det man kan gøre for at en hjemmeside ligger højt i søgemaskine resultaterne, herunder arbejde med keywords og Linkbuilding.

SERP

SERP står for Search Engine Result Page, og er altså en søgemaskines søgeresultat. Sagt med andre ord, så er det den liste af resultater som f.eks. Google, Bing, DuckDuckGo giver, når en bruger søger på en bestemt søgeord (Keyword)

SMM

SMM er Social media marketing. Og dækker altså over alt hvad der har med marketing på sociale medier (SoMe) at gøre.

SoMe

SoMe står for sociale medier. Altså medier som Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat osv.

Det var GreenSEO’s liste over marketing begreber og forkortelser. Kontakt os hvis du skal have hjælp med web, seo eller anden online marketing!

Handikap skilt i græs - Photo by Yomex Owo on Unsplash

Hvad er tilgængelighed?

Tilgængelighed handler om at gøre ens side tilgængelig for alle – også hvis de f.eks. har et handikap, har nedsat syn eller er ordblinde.

Alle danske myndigheder skal overholde WCAG, der er de internationale retningslinjer for tilgængelighed. Alle andre kan bør dog også tænke over disse ting, særligt når man ved at det er estimeret at ca 20% af alle brugere har en eller anden form for udfordring.

Det første du skal tænke på, er om din sider er optimeret til at blive læst højt. Her er det bl.a. vigtigt at du tjekker om dine overskrift opbygning er korrekt, altså om det vil give mening at få læst siden højt i den række følge som overskrifterne siger – tænk her over at H1 overskrifter kommer først, så H2, så H3 og så videre.

Få man læst siden højt, vil man også få læst link højt, uden at den omkring liggende tekst. Det er altså vigtigt at du tænker over at dine link er sigende og ikke blot er “Læs mere” eller “Klik her”.

Husk at lave alt-tekst til alle billeder, hvor der er informationer eller tekst på. Det er vigtigt, da blide, svagtseende eller ordblinde eller ikke har en chance for at få alle informationer med.

Tænk over farverne på din side. De skal også kunne læses hvis man er svag seene eller farveblind.

Der kommer meget mere information om tilgængelighed senere, men her er lidt du kan gå i gang med.